ערבות הדדית

"אדם לאדם זאב" זה הוא משפט אשר רובנו מכירים. האדם נולד לתוך עולם זה לבד וכנראה שהוא גם ילך ממנו לבד. למרות זאת החברה המודרנית וגם ביהדות המקראית מתייחסים למושג של "ערבות הדדית". בסופו של דבר האדם חיי בחברה בה הוא צריך להתחשב באנשים הסובבים אותו במידת התחשבות שונה ממעגל למעגל חברתי. יש את האנשים הקרובים אלינו בהם אנו צריכים להתחשב באופן יום יומי ולהתנהל מולם. יש את בני משפחתינו אשר אנחנו צריכים לרוב להיות אחראים על איכות חייהם בהתחשבות בנינו ובמקרה של ילדים אנחנו שאחראיים כמעט באופן בלעדי על איכות חייהם. אז מה היא בעצם ערבות הדדית ולשם מה אנחנו צריכים אותה בחיינו? האם היא חיונית על מנת שנוכל לנהל חיים תקינים או שמה מדובר בנושא שאינו הכרחי?

אז מה היא ערבות הדדית?

ערבות הדדית היא האחריות של הקהילה והאנשים הפרטיים כלפי כל אחד מחבריה וכלפי אחד לשני. הערבות מתבטאת לא רק באחריות של הקהילה כלפי פרטיה אלא גם להפך כאשר ישנה אחריות של הפרטים כלפי הקהילה הכוללת. ביהדות ישנה

ערבות הדדית

ערבות הדדית

התייחסות לערבות הדדית באופן מפורש על ידי חז"ל בהקשר של ישראל העם היהודי. כל עם ישראל ערבים זה לזה. המשמעות המקורית של חז"ל היא שכל יהודי נושא אחריות במידה מה כלפי ההבטחה כי חברו יקיים את המצוות ביהדות שמצופות ממנו. בעת המודרנית והחדשה המונח של ערבות הדדית מתייחסת לכך שכל יהודי או אדם אחראי במידה מה כלפי הרווחה והשלמות של חברו. כמובן שהמונח מתייחס גם לדאגה ואכפתיות של המין האנושי ככלל ולא רק על העם היהודי בפרט. ערבות הדדית נמצאת בכל מקום ובכל דת וניתן לראות התייחסות לכך גם בנצרות ובדת המוסלמית. בנוסף ניתן לראות קווים חברתיים כלליים אשר מתייחסים לאכפתיות ודאגה בקרב כל חברי האוכלוסייה ללא קשר לדתם. מדובר במערך אמונות אשר מתייחס לרווחה של חברה.

איפה ניתן לראות ערבות הדדית מערכתית במאה ה-20

במאה ה-20 ניתן לראות מספר מוסדות אשר שומרים על עיקרון הערבות ההדדית על ידי אידיאולוגיה של קואופרציה המתבטאת במוסדות חברתיים שונים. לדוגמא ניתן לראות את דוגמאת הקיבוץ אשר פעל במשך השנים תחת עקרון של ערבות הדדית. בקיבוץ, הכלל היה צריך לדאוג לפרט לכל צרכיו לפי מה שהוא צריך ובתמורה הפרט היה תורם לקהילה בכל דרך שהוא יכול ולפי צורכי הקהילה עצמה. אנשים בקיבוץ היו פועלים בתפקידים שונים ומגוונים במהלך חייהם מתוך חשיבה על טובת הקיבוץ והקהילה. ישנם גם מוסדות קואופרטיביים אשר מתקיימים על פי עקרונות אלו במוסדות המדיניים. בישראל ניתן לראות עקרונות אלו במוסדות קופת חולים, תחבורה ציבורית, מוסדות חקלאים ובבנקאות. הערבות ההדדית היא גם חלק מהיום יום שלנו, ישנם כללים מוסריים אשר מובילים את החברה והפרטים בה על מנת לשמור על סדר ציבורי והתנהגות שמכונה "להתנהג כמו בן אדם". ההתנהגות הזו מתייחסת לכך שיש הכרח לערבות הדדית כל שהיא על מנת לקיים חברה תקינה. ההפך ממצב של ערבות הדדית הוא "פיזור אחריות", אשר גם עקרון זה פועל במקביל לערבות ההדדית.